Mercier Vanderlinden

We take it personally

We only do with your money
what we do with our own.

Common interest, personal commitment

Bij Mercier Vanderlinden zien we u als partner. Onze belangen zijn geheel gelijk aan uw belangen. Dit principe heeft aan de grondslag gelegen van de oprichting van onze Merclin fondsen waarin wij een groot gedeelte van ons familiaal vermogen hebben ondergebracht. Wij bieden onze cliënten aan hun vermogen "samen met het onze" te investeren om het op een doordachte manier te laten groeien.

Lees meer
"Always invest for the long term."
Warren Buffett

Meer nieuws en publicaties

Volg ons

Contacteer ons

Tel: +32 (0)3 270 75 75
Fax: +32 (0)3 401 70 00
info@mvam.be


Mercier Vanderlinden is zich zeer bewust van de klimaatsverandering en de kost die dit meebrengt voor de toekomstige generaties.

Door het kiezen voor “CO2 Neutraliteit”, nemen wij verantwoordelijkheid voor de echte impact van onze CO2 emissies, in plaats van deze af te schuiven op onze samenleving.
Meer info.