Mercier Vanderlinden

U bent hier: Home › Privacy clausule

Privacy clausule Mercier Vanderlinden Asset Management

Mercier Vanderlinden Asset Management (hierna “MVAM”) respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat zij te werk overeenkomstig de principes van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door MVAM van derden, kunnen door Mercier Vanderlinden Asset Management (hierna “MVAM”) worden verwerkt met het oog op het beheer van het cliëntenbestand, het portefeuillebeheer, globale overzicht van de cliënteel, het beheer van de commerciële relatie met cliënten, statische studies, de opsporing en de preventie en bestrijding van onregelmatigheden en fraude. MVAM, met maatschappelijke zetel op de Lange Lozanastraat 254 te 2018 Antwerpen is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als u cliënt bent, worden uw persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt door MVAM voor alle wettige doeleinden. Deze omvatten o.m. het beheer van de contractuele relaties (o.a. het beheer van rekeningen en betalingsverrichtingen, vermogensbeheer, verrichtingen met financiële instrumenten…), het voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen, commerciële prospectie of direct marketing. In geval van een wettelijke verplichting of in geval van een wettig belang kan MVAM de verwerkte gegevens meedelen aan een derde.

Elke cliënt heeft toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door MVAM verwerkt worden, en mag, desgevallend de onjuiste gegevens laten verbeteren en de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen. Hij mag zich ook verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door hiervoor schriftelijk contact op te nemen met MVAM per brief of per mail op compliance@mvam.be.

De cliënt aanvaardt en gaat er mee akkoord dat MVAM, wanneer zij hiertoe in overeenstemming met de geldende reglementering verplicht is, zijn persoonsgegevens kan meedelen aan de toezichthoudende autoriteiten.

Als u geen cliënt bent en onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt wanneer u deze zelf meedeelt via inschrijvingsformulieren op een van de pagina’s van de website. Als u dit doet kunnen uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing. U kunt zich steeds verzetten tegen het gebruik van deze persoonlijke gegevens voor direct marketing door hiervoor schriftelijk contact op te nemen met MVAM per brief of per mail op compliance@mvam.be.

Voor alle bezoekers van de website, plaatst MVAM cookies op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker, tenzij de instellingen van de browser die de bezoeker gebruikt om de website van MVAM te bezoeken dergelijke cookies weigeren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de MVAM-website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw pc. Op de Wikipedia website leest u meer over de werking van cookies.

Deze cookies worden door MVAM enkel gebruikt voor het verbeteren van de surfervaring van de bezoeker (bijvoorbeeld bewaren van de taalkeuze) en voor niet-geïndividualiseerde statistische gegevens (zoals Google Analytics). Deze cookies worden niet gebruikt voor (direct) marketingdoeleinden.

Als u cookies wil blokkeren, kan u dat doen in de browser die u gebruikt:
• Internet Explorer
• Chrome
• Firefox
• Safari
Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde beelden niet correct weergegeven worden of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

Volg ons

Contacteer ons

Tel: +32 (0)3 270 75 75
Fax: +32 (0)3 401 70 00
info@mvam.be


Mercier Vanderlinden is zich zeer bewust van de klimaatsverandering en de kost die dit meebrengt voor de toekomstige generaties.

Door het kiezen voor “CO2 Neutraliteit”, nemen wij verantwoordelijkheid voor de echte impact van onze CO2 emissies, in plaats van deze af te schuiven op onze samenleving.
Meer info.