Mercier Vanderlinden

U bent hier: Home › Vermogensbeheer

De weg van de voorzichtigheid

Het is onze opdracht om de koopkracht van uw vermogen te beschermen en te doen groeien op lange termijn. De weg van de voorzichtigheid is hiervoor de enige aangewezen manier. Enkel door steeds te focussen op topkwaliteit zijn we in staat om onze doelstellingen te realiseren. Groei op lange termijn vereist het vermijden van onherstelbare verliezen.

Onze fundamentele waarden

Vermogensbeheer is geen sprint maar een marathon. Enkel een lange termijn benadering leidt tot een bevredigend resultaat. Wij zijn investeerders, geen traders. Wij denken als ondernemers.

"If you aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think of owning it for 10 minutes."
Warren Buffett

Voor ons is het glas halfvol. Vanuit dit optimisme trachten wij ons vermogen te laten delen in de groei die de wereldeconomie, ondanks crisissen en catastrofes, steeds gekenmerkt heeft.

"Positive anything is better than negative nothing."
Elbert Hubbard

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

De betrokkenheid van de beheerder bij zijn cliënt is van primordiaal belang om een duurzaam en kwaliteitsvol beheer te garanderen. Wij investeren niet alleen mee met onze cliënten, wij wensen hen ook persoonlijk te kennen.

Wij investeren enkel in wat wij goed begrijpen. Op deze manier hebben wij een grondige know-how opgebouwd over een welbepaald deel van de markt. Het is beter om weinig zaken zeer goed te doen dan alles matig.

Consistentie in beleid en uitvoering: dit weerspiegelt zich in de resultaten van onze strategie doorheen de tijd.

ONZE INVESTERINGSSTIJL

1. We are not greedy, wij zijn niet gulzig

Behoud van koopkracht betekent niet hetzelfde als het nastreven van ‘monsterwinsten’. De geschiedenis leert ons dat de markten over de jaren heen 6% boven inflatie groeien. Ons doel is om dit te evenaren met minder volatiliteit en de verliezen te beperken bij neerwaartse correcties.

2. Wij zijn geen ‘deep value’ beleggers, kwaliteit is steeds het uitgangspunt

‘Value investing’ betekent niet louter zoeken naar bedrijven met een lage waardering. Onze eerste zorg gaat steeds naar de groei en de houdbaarheid van de winsten en naar de kwaliteit van het bedrijfsmodel. Pas daarna zullen we kijken naar de waardering en de prijs van het bedrijf.

"It is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price."
Warren Buffett

3. Diversificatie

Onze benadering laat zich best beschrijven met de woorden van de ‘value investor’ Christopher Brown: “Wij hebben gedurende meer dan 30 jaar een beter rendement behaald dan de markt, en toch hebben we ons nooit comfortabel gevoeld bij een sterk geconcentreerde portefeuille. De beste track records in de sector zijn steeds neergezet door beheerders die sterk gediversifieerd waren: Peter Lynch, Anthony Bolton, Michael Price,… ."

Het volstaat te kijken naar de leden van de Forbes 400 lijst van 20 of 30 jaar geleden om te zien dat de meerderheid van de lijst verdwenen is. Mochten zij belegd hebben in een gediversifieerde portefeuille zoals de S&P 500 dan zouden ze nog steeds deel uitmaken van deze lijst.

Volg ons

Contacteer ons

Tel: +32 (0)3 270 75 75
Fax: +32 (0)3 401 70 00
info@mvam.be


Mercier Vanderlinden is zich zeer bewust van de klimaatsverandering en de kost die dit meebrengt voor de toekomstige generaties.

Door het kiezen voor “CO2 Neutraliteit”, nemen wij verantwoordelijkheid voor de echte impact van onze CO2 emissies, in plaats van deze af te schuiven op onze samenleving.
Meer info.