Mercier Vanderlinden maakt gebruik van cookies om u de beste service te geven op deze website. Indien u verder surft op de website gaan we ervan uit dat u dit oké vindt.

Mijn Portefeuille

Wij werken voortdurend aan onze Portal om onze dienstverlening te verbeteren.

Hierdoor kan u tijdelijk problemen ondervinden om uw portefeuille te bekijken.

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

Mercier Vanderlinden onderschrijft de PRI's van de VN sinds 2017

Wat is de UNPRI?

Het is een initiatief van de Verenigde Naties - in samenwerking met het UNEP Finance Initiative en het Global Compact van de VN - dat tot doel heeft om de integratie van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) normen in beleggingsbeslissingen te bevorderen. De 6 voornaamste beginselen voor verantwoordelijk beleggen zijn gebaseerd op een set van vrijwillige en ambitieuze beleggingsbeginselen die een waaier van mogelijkheden biedt om te voldoen aan de ESG normen.

Mercier Vanderlinden Asset Management heeft de zes verantwoordelijke beleggingsbeginselen van de UNPRI in al zijn fondsen geïntroduceerd:  

Principe 1: Wij betrekken ESG-normen in onze beleggingsanalyses en in het besluitvormingsproces.

Principe 2: Wij zijn actief eigenaar en betrekken ESG-normen in ons eigenaarschapsbeleid en -praktijken.

Principe 3: Wij vragen van de vennootschappen waarin wij investeren om gepaste transparantie over ESG-normen.

Principe 4: Wij bevorderen acceptatie en implementatie van de beginselen in de beleggingssector.

Principe 5: Wij werken samen aan het verbeteren van onze effectiviteit in de invoering van de beginselen.

Principe 6: Wij rapporteren allemaal over onze activiteiten en onze vorderingen ten aanzien van de invoering van de beginselen.

Door de internationaal erkende beginselen voor verantwoord beleggen te onderschrijven, kunnen we publiekelijk blijk geven van onze inzet voor verantwoord beleggen en bouwen we aan een duurzamer financieel systeem.

PRI.png
GES_logo_white_bg.png

Implementatie van ESG-criteria in het beleggingsproces

Mercier Vanderlinden heeft, door de samenwerking met GES, gekozen voor een wereldleider op het gebied van ESG.

GES is een toonaangevende aanbieder van verantwoorde beleggings- en engagementdiensten aan institutionele beleggers. GES vertegenwoordigt wereldwijd meer dan € 1,5 triljoen beleggingen en treedt op als belangenbehartiger van de eigenaar door materiële ESG-risico's in de portefeuilles van klanten te evalueren, contacten te onderhouden met bedrijfsvertegenwoordigers en het stemproces te ondersteunen op algemene vergaderingen.

De toepassing van ESG-criteria (milieu, maatschappij, bestuur) in het beleggingsproces bestaat uit 4 fasen:

1. materiële milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) risico's in onze portefeuilles evalueren
2. contacten onderhouden met bedrijven
3. stemvolmachtdiensten verlenen op algemene vergaderingen
4. rapporteren

Wij geloven dat positieve veranderingen in de bedrijfsvoering bijdragen tot de groei van de bedrijfswaarde.